Pracownia plastyczna to miejsce, gdzie uczestnicy poznają nieograniczone możliwości ekspresji twórczej. Podopieczni zapoznają się z podstawowymi technikami – malarstwem, rysunkiem. Tworzą także prace przestrzenne z plasteliny, modeliny, kolorowego papieru. Uczestnicy pod kierunkiem instruktora poznają tu różne techniki plastyczne – rysunek, malowanie (akwarela, tempera, olej), grafikę, mozaiki z materiałów sypkich, modelowanie w masie solnej i papierowej. Wykonują mozaiki – wyklejanki, ozdobne flakony, rysunki i kolaże.

Podczas zajęć artystycznych uczestnicy uczą się łączenia kolorów, rozróżniania kształtów, faktur, barw. Poznają rodzaje farb, kredek, mas plastycznych, uczą się je odpowiednio zastosować i wykonać.

 

W pracowni odbywają się również zajęcia muzyczne, podczas których uczestniczy słuchają muzyki, śpiewają, tańczą, grają na prostych instrumentach, przygotowują programy muzyczno - taneczne. Ponadto – w ramach zajęć muzycznych poznają podstawowe instrumenty muzyczne takie jak gitara, tamburyno, marakasy, keyboard, flet prosty, kastaniety, grzechotka, trójkąty, dzwonki chromatyczne i inne. Celem tychże zajęć jest redukcja napięcia psychofizycznego oraz umiejętności wyrażania emocji dzięki większej samoświadomości i samokontroli.

 

Instruktor pracowni plastyczno - muzycznej: Katarzyna Drogosz