Pracownia komputerowa wyposażona jest w 6 komputerów połączone w sieć, ze stałym dostępem do Internetu, drukarkę, skaner, projektor multimedialny, laminarkę oraz aparat cyfrowy.

Uczestnicy podczas pobytu w pracowni komputerowej nabywają podstawową wiedzę

z zakresu redagowania własnych tekstów oraz tzw. "kultury słowa". Poznają takie formy jak: sprawozdanie, list motywacyjny, życiorys, podanie, ogłoszenie, itp., na bazie których uczą się podstawowej edycji i formatowania tekstów. Uczestnicy również zarządzają

i redagują serwis internetowy WTZ Belno oraz funpage Warsztatu na facebooku.

 

Podczas wolnych chwil podopieczni oddają się rozrywce - słuchają muzyki, grają w różnego rodzaju gry edukacyjne oraz ćwiczą umiejętność posługiwania się własną skrzynką mailową, jak i różnego rodzaju komunikatorami, przez co rozwijają swoje zdolności logicznego myślenia oraz nabywają wiedzę z zakresu obsługi Internetu, ucząc się również wyszukiwania pomocnych w życiu codziennym informacji. W pracowni wykonujemy różnego rodzaju wytwory, począwszy od kartek okolicznościowych i zaproszeń,

a skończywszy na wizytówkach i dyplomach.

 

Celem zajęć w pracowni komputerowej jest opanowanie przez uczestników umiejętności teoretycznych i praktycznych w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę w wybranych programach komputerowych. Uczestnicy zajęć wykonują zadania o różnej tematyce

i różnym stopniu trudności, w zależności od indywidualnych możliwości i stopnia zainteresowania. Dodatkowo w pracowni odbywają się zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, gdzie ćwiczone są przykładowe scenki sytuacyjne/ rekrutacyjne, pisanie CV, listów motywacyjnych, życiorysów itp. 

 

 

Instruktor pracowni: Joanna Boszczyk