Pracownia dziennikarsko-polonistyczna to miejsce, gdzie uczestnicy kształcą swe umiejętności z zakresu języka polskiego oraz dziennikarstwa. Podopieczni poszerzają wiedzę, nabywają umiejętności czytania, pisania, poprawnej ortografii. Ćwiczą dykcję, wykonują ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, recytują, piszą wiersze        i czytają książki. Uczestnicy pracowni zapoznają się z formami pisania dokumentów formalnych takich jak CV, list motywacyjny, reklamacja klientowska, e-mail. 

W pracowni polonistyczno-dziennikarskiej podopieczni systematycznie zdobywają wiadomości z kraju i ze świata. Czytają codzienną prasę. Pracownia wykorzystuje takie metody jak biblioterapia, filmoterapia, estetoterapia, dramoterapia, choreoterapia, teatroterapia. Należy podkreślić, iż uczestnicy wykonują powierzone zadanie zgodnie z tempem swojej pracy. Często jest to praca indywidualna, dopasowana do każdego uczestnika, zgodnie z poziomem jego umiejętności i wiedzy. Pracownia polonistyczno-dziennikarska zajmuje się również redagowaniem gazetki WTZ „Nasze Eldorado” w której relacjonujemy bieżące wydarzenia z warsztatu, prezentujemy prace, które wykonujemy na różnorodne kiermasze. Znajdziemy tu również kącik kulinarny, wiersze pisane przez naszych uczestników, a także wzmianki o tematyce żartobliwej. W pracowni polonistyczno-dziennikarskiej organizowany jest również kwartalnie konkurs na „Mistrza ortografii WTZ Belno” by wyłonić liderów w pisaniu dyktand. Prowadzona jest również kronika w której opisujemy interesujące fakty z życia WTZ.

Organizowane są również wycieczki kulturoznawcze m.in. wyjazdy do kina, teatru, filharmonii czy lekcje biblioteczne.

 

 

Instruktor pracowni: Katarzyna Mochocka