W pracowni techniczno - stolarskiej wykonuje się wiele różnorodnych prac stolarskich i naprawczych. Uczestnicy zajęć wykonują szereg przedmiotów i prac użytkowych oraz ozdobnych. 

 

Pod kierunkiem instruktora uczestnicy poznają tu podstawowe narzędzia stolarskie oraz rodzaje i właściwości materiałów używanych w stolarni (sklejki, drewno, płyty wiórowe, lakierobejce, woski, impregnaty do drewna itp.). Podczas zajęć uczetnicy zdobywają umiejętności podstawowej obróbki drewna i łączenia różnych materiałów, uczą się obsługi urządzeń elektrycznych. Przyswajają sobie podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Doskonalą umiejętności współdziałania w grupie. 

 

Podopieczni wykonują – z wykorzystaniem uprzednio nabytych umiejętności – proste prace stolarskie, tj. ozdoby ogrodowe (wiatraki, kwietniki w formie taczek), domki dla ptaków oraz ramki do powstających w innych pracowniach obrazków i aplikacji. 

Podczas prac uczestnicy ćwiczą sprawność manualną, koordynację wzrokowo-ruchową. Wykonując różnorodne techniczne prace kształtują zdolności spostrzegawczo - analityczne, a także wytrwałość i dokładność w pracy.

 

Instruktor pracowni: Krzysztof Zapała